FACKA

 

Pomůcky:

1 pádná pravice(levák může užít i ruku levou)

1 biceps(nejlépe vytrénovaný)

1 otravný žák

0 svědků

20mg adrenalinu v krvi

notná dávka přesnosti

5l odvahy

Nejprve je třeba připravit vhodné podmínky: Odchytíme zpravidla hodně drzého a poněkud drobnějšího žáka, nejlepší jest bafnout ho za flígr, a dopravíme jej do prostředí beze svědků a případných kibiců(vhodná je prázdná chodba, v případě přestávkových deliktů vřele doporučujeme kabinet). Pak rychle překontrolujeme hladinu adrenalinu v naší krvi(nedostačuje-li aktuální stav, vzpomeneme na některé další žákovy delikty, nízký plat, školní jídelnu, bohatě poslouží i prošlých 40 let totality). Proměříme i hladinu vlastní odvahy (její zvýšení tzv. vitamíny s OH chvostíkem je v pracovní době nepřípustné!). Je-li vše OK, započneme vlastní akci. Žáka uchopíme levou rukou za klopy a nataženou pravou rukou pootočíme kolem její svislé pohybové osy o cca 30 - 45 stupňů tak, aby dlaň směřovala k tváři dítěte (tomuto ději se říká nápřah). Pak vedeme pohyb dlaní po přibližně kruhové trajektorii tak, aby kdesi na konci oblouku byla žákova tvář. Míření lze během máchnutí rukou ještě nepatrně vylepšit. Kontrolou budiž pro nás mohutné PLESK. Ozve-li se k tomuto char.zvuku ještě KŘUP,urazili jsme žákovi čelist a je třeba hledat dobrého advokáta. Dejte dobrý pozor, aby vám to žák nevrátil. Důležité upozornění: Než odejdete ze třídy, je třeba ostatním žákům udělit práci. Chcete-li mít větší jistotu nad chováním opuštěných robátek, lze též požádat volného kolegu o chvilkový záskok.


Vtipné texty - úvod   © 2004-2014 Emo