PRACOVNÍ ŘÁD

 

 1. Práce musí být osvěžující, proto

jakékoliv přepracovaní je trestné, kdo

se v práci zapotí, bude okamžitě

propuštěn.

 

2. Počátek pracovní doby bude určen

vedoucím, nesmí však být dříve, než

v 10 hodin dopoledne, před započetím

vlastní práce podává se svačina,

obložené chlebíčky, chlazené víno, čaj,

vše podle přání zaměstnanců.

 

3. Mininimalni mzda zaměstnanců činí

50 kč na hodinu, mimoto celé zaopatření včetně piva, likéru.

 

4. Při práci je dovoleno zpívat, začne-li

někdo melodii, ostatní zaměstnanci

ihned nechají práce a zpívají společně.

 

5. Polední přestávka je od 12.00 do

l3.00 hodin, soukromé pochůzky se 

v této době nepovolují, zaměstnanec,

který poruší polední přestávku, činí tak

na vlastní nebezpečí a zkrácenou

polední přestávku si musí uměrně

prodloužit.

 

6. Mezi 13.00 a 17.00 hodinou se

podává káva a zákusky, přičemž

povinností vedoucího je postarat se o

vhodnou zábavu, např. karty estrádní

zábava popopř. ženy.

7. Usne-li někdo při práci, musí být

zachován naprostý klid (ostatní

zaměstnanci opustí ihned pracoviště a

mají pro zbytek dne volno).

 

8. V 17.00 hodin je slavnostní

ukončení pracovní doby, hraje hudba a

vedoucí děkuje každému zaměstnanci

osobně za vykonanou práci.

 

9. Žení-li se zaměstnanec, platí podnik

útraty, včetně výbavy. Svatba se

odbývá v bytě vedoucího a podnik je

po dobu několika dnů uzavřen -

podnikové volno.

 

10. Dovolená je dvakrát v roce: 8

neděl v léti a 6 neděl v zimě, je-li

zaměstnanec mimo domov, postará se

podnik o úklid jeho bytu.

 

11. Pro zaměstnané ženy je povinností

podniku postarat se o vychovatelku a

uklízečku pro každou domácnost.

 

12. Zdá-li se zaměstnanci v noci sen o

práci a muže-li sen řádně prokázat,

poinále?í mu mzda jako za noení práci

(popřípadi nastoupí-li další den do

práce přináleží mu též příplatek za

práci přesčas).


Vtipné texty - úvod   © 2004-2014 Emo